Bachovy esence

Bachovy esence

Hlavní myšlenka Bachových květových esencí spočívá v rezonanci mezi vibrací květiny, její esencí a přirozeným instinktem lidského či zvířecího organizmu. Dr. Bach, zakladatel celé terapie, objevil systém reakcí mezi esencemi a tělem. Není to pouze Bachova květová terapie, jež je založena na podobné filozofii. Podobně uvažují mnohé další tradiční přístupy k léčení po celém světě.

Principem, uplatňovaným v Bachových květových esencích, je emocionální stav mysli, který primárně způsobuje případný problém. Ať už se jedná o onemocnění, dlouhodobou nemoc nebo problém související s chováním. Současně také jsou osobnost a charakter hlavními faktory, které souvisí se správným uplatněním Bachových esencí.

Systém Bachových květových esencí se sestává ze 38 esencí a jedné speciální krizové esence, zvané Rescue Remedy (věnujte, prosím, pozornost esencím stručně popsaným níže). Každé jednotlivé zvíře má svoji vlastní osobnost, žije v určitých podmínkách, setkává se s konkrétními okolnostmi a čelí jistým vlivům, které mají na určení konkrétních Bachových esencí pro daný případ, vliv. Konzultujte, předtím, než Bachovy esence začnete užívat, se svým certifikovaným terapeutem, jejich výběr. Ačkoli v případě Bachových esencí platí pravidlo "když nepomůže, neuškodí", nevyužili byste své finanční prostředky se správným efektem. Byla by škoda ztratit čas, víru a naději tím, že se Vám ve věci nedostane té nejlepší rady. Bachovy esence, pokud jsou dobře vybrány, vždy fungují. Pokud dodržíte několik základních pravidel jakými jsou pravidelnost jejich aplikace, brzy uvidíte změnu a zaznamenáte úspěch. Stejně jako Vy, i Vaše zvíře, si zasloužíte tu nejlepší péči!