cs

Rožec / Cerato

Napomáhá získání vlastní sebejistoty a sebevědomí, odstraňuje snahu získávat ujištění od ostatních a chování napodobující okolí.

Esence pro zvířata, která:

- jsou závislá na lidech, vzhlížejí k nim a veškerý čas čekají na povely
- potřebují ujištění od ostatních, když dostanou příkaz
- během soutěžních přehlídek potřebují ujištění o svých schopnostech naslouchat a plnit povely
- zůstávají mladicky nerozvážná ve svém chování
- obvykle nejsou dostatečně sebevědomá (ne důsledkem specifické ztráty důvěry)