Jilm / Elm

Navrací způsobilost, efektivitu, odolnost. Pomáhá uvést do rovnováhy neschopnost všeho druhu.

Esence pro zvířata, která:

- jsou přemožena okolnostmi, prací nebo výcvikem
- mají potíže se přízpůsobit náročnějšímu majiteli, vyššímu požadavku na aktivnější život
- jsou přemožena nemocí
- pociťující přílišnou potřebu pečovat o potomstvo, zejména u vícečetných porodů nebo velkých vrhů