Potíže & Řešení

Strachy & Fóbie

Zvířata, jež čelí strachu jak z věcí pojmenovatelných, tak těch, jejichž původ není jasný, nacházejí v Bachových esencích velkou pomoc. Ať už se Vaše zvíře bojí v situacích jako jsou hlasité oslavy, návštěvy pošťáka, má strach z aut, dětí anebo pokud přesně nevíte důvod zvířecího strachu, měl by Váš terapeut Bachových esencí měl být schopen pomoci. Patrně se v situacích spojených s řešením strachu setkáte s esencemi, jakými jsou Aspen (Topol osika), Mimulus (Kejklířka skvrnitá) či Larch (Modřín opadavý).

Agrese

Je Vaše zvíře někdy označováno jako "agresivní", ale Vy cítíte a víte, že toto pojmenování není správné pro jeho chování? Zvířata nejsou nikdy agresivní, svým chováním dávají najevo, že něco není v pořádku. Zvířata se často chovají jinak, tedy i "agresivně", v situacích, které v nich vyvolávají stres, kdy se setkají se situací, ve které zažila špatnou zkušenost v minulosti. Stejně tak se chovají v případech, je-li s nimi špatně zacházeno a často, jsou-li nepochopena. Přirozené chování Vašeho zvířete je vždy klíčem k úspěchu. Podívejte se na důvody změn v chování, přemýšlejte spolu s Vaším zvířetem a neohlížejte se jen na to "co se říká". Následujte svoji intuici a obraťte se na svého certifikovaného terapeuta Bachových esencí. Konzultujte otázky pouze s certifikovanými terapeuty, kteří mají vzdělání a znalosti z oblasti chování zvířete, objektivně posoudí situaci a mohou Vám poradit. V situacích souvisejících s otázkami agresivního chování naleznete v seznamu doporučených esencí například Cherry Plum (Slíva třešňová), Miimulus (Kejklířka skvrnitá), Beech (Buk lesní) nebo také Rock Water (Voda z léčivých pramenů).

Komplikace při tréninku & učení

Dali jste svému zvířeti opakovaně pokyn, kterému zvíře stále neporozumělo? Vyzkoušeli jste speciální tréninkové metody, a i tyto fungují pouze občas? Opakuje Vaše zvíře stále stejné chování, až se Vám může zdát, že to "dělá schválně"? Bachovy esence usnadňují zvířatům pochopit, co je po nich požadováno. Pomáhají jim neopakovat stále stejné chyby a snadno následovat pravidla, která jsou jim nastavena. V situacích zabývajících se výše uvedenými otázkami se nejspíš setkáte s doporučením esencí jakými jsou Chestnut Bud (Poupě jírovce, koňského kaštanu), Impatiens (Netýkavka žlázonosná), Larch (Modřín opadavý) či Rock Rose (Růže šípková).

Nepřiměřená závislost a přilnutí k majiteli

Znáte situaci, jak je zvíře smutné, pokud Vy musíte odejít z domova? Odjeli jste například na dovolenou a nechali zvíře na starosti někomu jinému a věděli jste, že zvíře zůstalo smutné až zoufalé? Máte někdy dojem, že Vás Vaše zvíře má velmi rádo, ale dělá si na Vás až přehnaný nárok? Či se Vaše zvíře chová nepřátelsky k někomu, koho potkáte anebo v situaci, kdy věnujete pozornost jinému zvířeti? Bachovy esence mají řešení pro Vás i pro Vaše zvíře. Typickou, ale ne jedinou esencí, kterou ve své osobní kombinaci doporučených esencí naleznete, bývá Chicory (Čekanka obecná).

Soužití s novým zvířetem & členem rodiny

Není to vždy snadné přijmout do svého okolí novou skutečnost. Může se jednat o nové zvíře v rodině, ale také Vašeho nového partnera či dítě. Jak Vašemu zvířeti vysvětlit změnu a pomoci mu se novým okolnostem přizpůsobit? Certifikovaný terapeut Bachových esencí by s Vámi měl prodiskutovat okolnosti situace, s poskytnutými informacemi zacházet diskrétně a pomoci Vám najít řešení. Je pravděpodobné, že se v případě adaptace Vašeho zvířete na nové skutečnosti v jeho životě setkáte s esencemi, jakými jsou Walnut (Vlašský ořech), Impatiens (Netýkavka žlázonosná) nebo Rock Water (Voda z léčivých pramenů).

Problémy s hygienou & čistotou

Jste v situaci, kdy Vaše zvíře opakovaně nedodržuje pravidla hygieny? Anebo se setkáváte s tím, že neúmyslně dojde k "hygienické chybě" v průběhu nemoci? Anebo čelíte problémům s čistotou srsti zvířete či Vaše zvíře dokonce trpí koprofagií? Bachovy esence jsou jemnou, efektivní a dlouhotrvající cestou k řešení. Lze předpokládat, že pokud Vás terapeut Bachových esencí doporučí esence, jakými jsou Crab Apple (Plané jablko), Larch (Modřín opadavý), uspějete. Ale nejen tyto esence se pro dané situace hodí. Konzultujte konkrétní případ se svým certifikovaným terapeutem a pečlivě svoji situaci uvažte.

Zvíře je "k neutahání"

Máte doma zvířecího kamaráda, který je stále v pohybu, neodpočine si, je hodně impulzivní? Pokud potřebujete Vaše zvíře uklidnit, přimět k odpočinku anebo zklidnit při veterinárním vyšetření a nedaří se Vám to, jde často o situaci stresovou pro všechny zúčastněné. Je Vaše zvíře i po dlouhé náročné procházce stále "v pohotovosti" a působí jako nadměrně nadšené přesto, že by mělo odpočívat? Bachovy esence jakými jsou Vervain (Sporýš lékařský), Impatiens (Netýkavka žlázonosná) nebo Cherry Plum (Slíva třešňová) pomohou zvířeti navrátit disciplínu, umírnit se a nevyčerpávat se.