Chmerek roční / Scleranthus

Pomáhá při nejistotě a nevyrovnanosti.

Esence pro zvířata, která:

- mají nečitelnou povahu, často jejich majiteli popisovanou jako "schizofrenní
- se projevují kolísáním nálady bez zjevné příčiny
- trpí nemocí s nejasnými a měnícími se příznaky
- vypadají zmatená a dezorientovaná
- trpí závratěmi, ztrátou rovnováhy, hormonální nerovnováhou