Vinná réva / Vine

Pomáhá odstranit přílišnou dominanci, zastrašování a teritorialitu.

Esence pro zvířata, která:

- působí agresivně s cílem získat převahu nad ostatními zvířaty, lidmi nebo prostorem
- se jeví bezohledná ve své dominanci
- agresivně brání své území
- neumožní ostatním se přiblížit k jejich jídlu, hračkám nebo berou jejich hračky